Budownictwo wczoraj i dzis : Miejski Zespół Biurowy / ECDM Architekci

Dzięki uprzejmości ECDM Architekci ECDM Architekci.
propozycja dotyczy budynku jednoczącego, budynku, który reprezentuje zarówno dzielnicę Mériadeck, jak i stare miasto, która uczestniczy w definiowaniu krajobrazu miejskiego i niesie wartości społeczeństwa bardziej otwarte na otoczenie.
Dlatego właśnie wokół stworzenia otwartej przestrzeni, przestrzeni zbieżności i wymiany, chcieli zorganizować program, przestrzeń opasującą miasto, organizując otwarte programy i usługi wokół granic, przestrzeń animowaną przez jej użytkowników i aktorów.
Działa jako piękna i tętniąca życiem przestrzeń, w której dynamizm Bordeaux jest wyświetlany dla bliskiej i miejskiej administracji.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Projekt dotyczy przede wszystkim relacji z otoczeniem, propozycji kontynuacji przestrzeni publicznej w ramach planu budynku.
Miasto i gmina są uważane za połączenie warunków przestrzennych.
Istnieje potencjał, aby stworzyć silną współzależność między tymi dwoma: jesteśmy w jednym z serc miasta.
Dzięki uprzejmości architektów ECDM Tutaj, bardziej niż gdzie indziej, budynek musi zunifikować miasto; musi to być element strukturalny rozdętego krajobrazu miejskiego, który wciąż cierpi z powodu blizn nowoczesności.
W jednym kierunku historyczna dzielnica miasta, uznana za listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w innym kierunku – Mériadeck, idea miasta coraz bardziej zakotwiczona w krajobrazie Bordeaux, aby stać się ważnym elementem miasta, równie równo zaklasyfikowanym przez UNESCO.
Dzięki uprzejmości architektów ECDM Wyjątkowość terenu, zlokalizowanego między miastem zabudowanym w wyniku iteracji, a planowanym sąsiedztwem, na granicy dwóch radykalnie odmiennych warunków miejskich, nadaje naszemu budynkowi rolę interfejsu do ujednolicenia dwóch niespójnych obszarów.
Dzięki uprzejmości architektów ECDM Przed Galerie des Beaux-arts zauważamy pozostałości, nieuporządkowane powierzchnie pozostawione na granicy dwóch regionów, puste miejsca na granicy dwóch odrębnych warunków miejskich.
Dopasowanie i powtórzenie straciły rolę ramek, luki mają na celu wyartykułowanie nieciągłych programów i typologii.
Dzięki uprzejmości architektów ECDM Jedną z głównych trudności tego miejsca była orientacja prostopadła do Avenue d.
Albret, dużej działki bez wspólnej własności, na której istnieje ryzyko, że coś poważnego i autonomicznego, istniejącego między dwiema pustkami, może Być zbudowany.
Nasz projekt to odpowiedź miejska, która równoważy relacje między dwoma regionami Bordeaux.
Budynek jest usytuowany prostopadle do geometrii terenu, zgodnie z Avenue d.
Albret w celu zbudowania relacji między dwiema równoległymi działkami obecnie bez dialogu.
Dzięki uprzejmości architektów ECDM Na trzech poziomach, o wysokości około 10 m, uwolniliśmy duży wolumen wyrównany z Galerie de Beaux-Arts.
To wycięcie w objętości pozwala na stworzenie powierzchni pomiędzy naszym budynkiem a Aleją d.
Albret o głębokości około 40 mi długością między Rue Bonaffé a Esplanade Charles de Gaulle.
Jest to przestrzeń liniowa, która podąży za Aleją d.
Albret.
Historyczne miasto prześlizguje się przez nowoczesne miasto i odwrotnie, siatka drzew biegnie wzdłuż alei, aby zwiększyć liniowość przestrzeni publicznej.
Dzięki uprzejmości ECDM Architekci Architekci: ECDM Architekci Lokalizacja: przy wejściu Mériadeck, Bordeaux (33), Francja Wykonawca: ADIM Sud Ouest Net Area: 21 000 m.
Koszt: 42 M.
Przed realizacją podatków: 2011
[więcej w: stolik kawowy allegro, mrówka suwałki, strefy przemarzania w polsce ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki stolik kawowy allegro strefy przemarzania w polsce