Dlatego tez w szeregu rozwiazan polaczen spawanych dazy sie do przekazania sil sciskajacych glównie przez warstwe zaprawy umieszczona miedzy prefabrykatami

Dlatego też w szeregu rozwiązań połączeń spawanych dąży się do przekazania sił ściskających głównie przez warstwę zaprawy umieszczoną między prefabrykatami. Pierwsze dwa polegają na tym, że za pomocą małej podkładki dystansowej lub bez niej słupy ustawia się z prześwitem 10-20 mm. Następnie spawa się kątowniki obwodowo poprzez pręt lub za pośrednictwem nakładki, uzupełniając między nakładkami spaw obwodowy. Zaprawę pod ciśnieniem wprowadza się w jednym z naroży słupa tak długo, aż zacznie się w sposób obfity wydostawać z rurki odpowietrzającej. Miejsce wstrzykiwania zaprawy należy zabezpieczyć przed jej wypłynięciem. Ciekawe rozwiązanie zastosowano w Czechosłowacji. W rozwiązaniu tym wprowadzono dwie rurki iniekcyjne – jedną dla wstrzykiwania zaprawy, a drugą odpowietrzającą. Zastosowanie w tym złączu różnych wymiarów opasek dla łączonych słupów pozwoliło na bezpośrednie spawanie ich spawem pachwinowym, a nadto w zł ączu tym można bez żadnych trudności i dodatkowych elementów zniwelować nawet dość znaczne błędy montażowe i produkcyjne. [więcej w: strefy przemarzania, pasjans agnes, strefy przemarzania gruntu w polsce ]

Powiązane tematy z artykułem: pasjans agnes strefy przemarzania strefy przemarzania gruntu w polsce