Godne uwagi sa wiec rozwiazania, w których prety nosne przyspawane sa do opaski od strony zewnetrznej, jak to ma miejsce w stosowanym w ZSRR polaczeniu dla ram H

Godne uwagi są więc rozwiązania, w których pręty nośne przyspawane są do opaski od strony zewnętrznej, jak to ma miejsce w stosowanym w ZSRR połączeniu dla ram H. W połączeniu tym zastąpiono opaskę z kątownika opaską z blach płaskich złączonych spawem pachwinowym. Jednakże zewnętrzne przyspawanie prętów nośnych do opaski zmniejsza całkowitą powierzchnię złącza, a co za tym idzie, ramię sił wewnętrznych w złączu, dlatego też złącze takie jest mniej efektywne przy przenoszeniu momentów. Dla prawidłowego wykonania połączenia spawanego, bez blokowania na dłuższy okres czasu urządzeń dźwigowych, stosuje się rozmaitego rodzaju dodatkowe elementy stabilizujące położenie słupa do momentu wykonania spawów. Mogą to być elementy dospawane albo przykręcane za pomocą śrub przepuszczonych przez pozostawione w prefabrykacie otwory. Pierwsze z tych rozwiązań jest bardziej stabilne w czasie montażu, ale następnie wymaga upalenia elementów dodatkowych. Wszystkie rozwiązania połączeń, w których siła przekazywana jest za pomocą blachy centrującej o dość dużej powierzchni w porównaniu z powierzchnią przekroju poprzecznego słupa, mają tę wspólną cechę, że w przypadku błędu w wykonaniu prefabrykatu (lekkie odchylenie położenia blachy centrującej od normalnej do pionu) lub błędu montażu (nawet niewielkie pochylenie słupa) nie sposób uniknąć silnej koncentracji naprężeń na jednej z krawędzi blachy centrującej. [patrz też: kubik betonu cena, mrówka świebodzin, kalkulator współczynnika przenikania ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator współczynnika przenikania ciepła kubik betonu cena mrówka świebodzin