Macki zewnetrzne sluza do mierzenia srednic zewnetrznych i grubosci

Dolne końce ramion służą do pomiaru wymiarów zewnętrznych wyrobu, górne – wywarów wewnętrznych, zaś wysuwany pręt – do pomiaru głębokości otworów ślepych, wgłębień itd. Macki zewnętrzne służą do mierzenia średnic zewnętrznych i grubości. Macki wewnętrzne- do mierzenia średnic wewnętrznych i odległości między płaszczyznami. Do osiągnięcia należytej dokładności połączenia przegubowe w tych przyrządach muszą zapewniać płynność ruchu przy obrocie nóżek względem siebie. Pomiary mackami mogą być. wykonywane z dokładnością od 0,5 do 0,1 mm. Kątownik nastawny i wzornik (szablon) (służą do mierzenia i sprawdzania kątów; przy trasowaniu używane są one także do wykreślania linii pochyłych na powierzchni przeznaczonej do obróbki. Kątomierz uniwersalny do mierzenia i sprawdzania kątów z dokładnością do 2 minut składa się z nieruchomej tarczy, liniału obrotowego i przymiaru. Liniał obrotowy może obracać się względem nieruchomej tarczy. Tarcza zaopatrzona jest w skalę z podziałką do 1°. Podziałka zawiera kąty od zera do 180°. Na liniale obrotowym jest nacięta ryska. [hasła pokrewne: kalkulator współczynnika przenikania ciepła, strefy przemarzania, stolik kawowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator współczynnika przenikania ciepła stolik kawowy allegro strefy przemarzania