Najlepsze wyniki osiagnieto stosujac merkaptany oraz diproxid

Najlepsze wyniki osiągnięto stosując merkaptany oraz diproxid. Krystaliczna struktura kauczuku naturalnego najwyraźniej występuje podczas jego rozciągania, gdy staje się on sztywny, czego nie wykazuje np. kauczuk GR-S . Williams uważa, że na kierunek procesu polimeryzacji ma bardzo duży wpływ obecność zanieczyszczeń. Ostatnio stosowane metody produkcji butadienu usuwają w znacznym stopniu wpływ tych czynników. W początkowym okresie prac nad kauczukiem syntetycznym otrzymywanym z dwuolefin stosowano przede wszystkim ich polimeryzację termiczną w obecności różnych katalizatorów. Czas trwania polimeryzacji był jednak bardzo długi, a jakość otrzymywanego produktu niezbyt dobra. Inne metody polimeryzacji dwuolefin nie miały większego znaczenia. Kłopotliwa procedura stosowana przez Niemców w okresie pierwszej wojny doskonale ilustruje wady tych metod . Z biegiem czasu, w miarę zdobywania doświadczenia wyłaniają się dwie podstawowe metody polimeryzacji dwuolefin. Do niedawna (1936 r. ) metody te polegały na użyciu metalicznego sodu jako katalizatora. Polimeryzacja przy użyciu sodu, wprowadzona przez Matthewsa, Strangea i Harriesa przeszła przez wszystkie stadia rozwoju i została zastosowana do produkcji kauczuku syntetycznego na skalę przemysłową, szczególnie w ZSRR i w Niemczech. Należy zauważyć, że nazwa Buna pochodzi od dwóch słów butadien i natriurn. [patrz też: olx krotoszyn , strefy przemarzania gruntu w polsce , archiwum allegro 2013 ]

Powiązane tematy z artykułem: archiwum allegro 2013 olx krotoszyn strefy przemarzania gruntu w polsce