Naroza scian, slupów, pilastrów

Naroża ścian, słupów, pilastrów itp. narażone na uderzenia wymagają zabezpieczenia tynku przed uszkodzeniem. W tym celu w bramach wejściowych domów stosuje się na narożach kątowniki z przypawanymi wąsami lub specjalne narożniki ochronne z blachy. , W biurach, lokalach publicznych i mieszkaniach przy wejściach stosuje się specjalne narożniki z blachy z wyciętymi otworami. Do najbardziej znanych i stosowanych w praktyce należy narożnik ochronny systemu ,,V ma. Narożnik osadza się następująco: w położeniu poziomym wypełnia się go zaprawą i nakłada na krawędź ściany w ten sposób, aby małe otworki na gwoździe wypadły na liniach spoin; po wbiciu gwoździ nakłada się tynk, który wskutek odpowiedniego wygięcia i otworów w narożniku dobrze się z nim łączy i licuje z zaokrągloną krawędzią narożnika. [przypisy: pasjans agnes, rodzaje rolet zewnętrznych, strefy przemarzania w polsce ]

Powiązane tematy z artykułem: pasjans agnes rodzaje rolet zewnętrznych strefy przemarzania w polsce