Polaczenia slup-rygiel

Połączenia słup-rygiel . Połączenia przegubowe słupa z ryglem Przegubowe połączenie między słupem a ryglem upraszcza schemat statyczny ustroju, ułatwia konstruowanie samego połączenia, gdyż nie ma potrzeby przejęcia w miejscu podparcia dużych momentów, lecz jednocześnie wpływa na zwiększenie wymiarów prefabrykatów, zwiększenie ugięć rygli itd. Najprostszym sposobem konstrukcyjnej realizacji tej koncepcji jest oparcie rygli na wypuszczonych ze słupów wspornikach. Oczywiście w odpowiedni sposób zapewniona być musi nieprzesuwność rygli. Na krótkich wspornikach wypuszczonych ze słupa oparto rygle unieruchomione na wspornikach bolcami wchodzącymi w otwory w ryglach. Otwory te po zmontowaniu połączenia zapełniane są zaprawą. Sposób połączenia słupów (cztery śruby w narożach) traktować można, co najwyżej, jako częściowe zamocowanie na okres montażu wyższej kondygnacji. Siły poziome przejąć muszą niezależne elementy usztywniające. T ego rozwiązania konstrukcyjnego z dużymi widocznymi wspornikami nie można stosować w wielu przypadkach ze względów estetycznych i funkcjonalnych. Z tych względów ukrywa się zwykle wspornik przez odpowiednie podcięcie belki na podporze. [przypisy: współczynnik przenikania ciepła kalkulator, olx krotoszyn, olx żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: olx krotoszyn olx żyrardów współczynnik przenikania ciepła kalkulator