Polaczenia stalowe spawane podatnosci (w efekcie bardzo czesto wystepujace zarysowania tuz przy zlaczu), a nade wszystkim polaczenie takie jest bardzo drogie i materialochlonne

Połączenia stalowe spawane podatności (w efekcie bardzo często występujące zarysowania tuż przy złączu), a nade wszystkim połączenie takie jest bardzo drogie i materiałochłonne. Zdarza się, że ilość stali w złącza cb przewyższa całkowitą ilość stali zbrojeniowej w słupie. Znane są też przypadki, gdy z uwagi na ciężkie złącza ilość stali w prefabrykowanym słupie żelbetowym nie różni się od ilości stali koniecznej do wykonania słupa stalowego. Stąd też, przy projektowaniu tego rodzaju połączeń, konieczna jest daleko posunięta oszczędność. Istnieją trzy zasadnicze koncepcje stalowych połączeń spawanych. W pierwszej na czoło elementu zakłada się blachę stalową o grubości 10-14 mm zakotwioną w prefabrykacie za pomocą czterech prętów na głębokość ok. 20d (d – średnica prętów nośnych słupa). Obciążenia przekazywane są z elementu na element za pomocą blachy centrującej i spawu obwodowego. Długość boku blachy cen trującej przyjmuje się w granicach 0,5-0,6 długości boku słupa. Jej grubość (wg zaleceń stosowanych w ZSRR) wynosi 3-4 mm. Sposób przekazania obciążeń powoduje powstanie na czole słupa naprężeń rozrywających. [więcej w: strefy przemarzania gruntu w polsce, mrówka świebodzice, kalkulator współczynnika przenikania ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator współczynnika przenikania ciepła mrówka świebodzice strefy przemarzania gruntu w polsce