Polimeryzacja dwuolefin

Polimeryzacja dwuolefin, dająca produkty o własnościach kauczuku, jest procesem dość skomplikowanym i trudnym do kontrolowania. Według Williamsa kłopoty rozpoczynają się już od chwili, gdy pierwsza aktywna cząsteczka spolimeryzowała z drugą cząsteczką. Polimeryzacja dwóch cząsteczek połączona z przesunięciem wiązań, powoduje powstanie nowej aktywnej cząsteczki, która znów łączy się z następną itd. ; rozpoczyna się cały łańcuch reakcji, który trwa aż do chwili, gdy przewiemy go w jakiś sposób. Reakcja może albo zatrzymać się natychmiast z chwilą jej rozpoczęcia, przy czym produktami reakcji będą związki cykliczne, albo może trwać dłuższy czas prowadząc do powstania wielkocząsteczkowych polimerów. Produkt końcowy może posiadać albo elastyczne własności kauczuku, albo termo, plastyczne własności balaty. Mogą się również tworzyć materiały plastyczne, które następnie będą samorzutnie przechodziły w materiały o własnościach elastycznych. Mimo dużych postępów, jakie poczyniono w tym kierunku w ostatnich latach, kontrola procesu polimeryzacji nie jest jeszcze dostateczna. Dwuolefiny nie polimeryzują w normalny sposób dając proste liniowe polimery; reakcji głównej towarzyszą często reakcje uboczne, powodujące powstawanie poprzecznych wiązań oraz bocznych łańcuchów. Nawet cząsteczka kauczuku nie składa się z idealnie prostego łańcucha Izoprenowego. [patrz też: rodzaje rolet zewnętrznych , mrówka suwałki , allegro domki holenderskie ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro domki holenderskie mrówka suwałki rodzaje rolet zewnętrznych