Polimeryzacja sodowa

Polimeryzacja sodowa. Zastosowanie sodu (lub potasu) jako katalizatora do polimeryzacji butadienu dało początkowo wyniki ujemne, co uniemożliwiało otrzymanie z nich materiału plastycznego, potrzebnego do sporządzania mieszanek. Polimeryzacja przebiegała nieregularnie, przy czym trudno było ją kontrolować, wulkanizacja zaś otrzymanego materiału była dość trudna. Według Abkina i Miedwiediewa polimeryzacja butadienu. przy użyciu sodu jest procesem w układzie niejednorodnym, przy czym butadien występuje w fazie ciekłej; szybkość polimeryzacji zarówno w fazie gazowej, jak i w fazie ciekłej wzrasta do określonej wielkości, a następnie pozostaje stała. W pierwszym etapie reakcji powstaje związek butadienu z sodem; reakcja ta zachodzi dopóty, dopóki metaliczny sód jest w układzie. Tlen działa hamująco na reakcję. W okresie początkowym sód stosowano głównie w postaci drutu. Późniejsze odmiany tego procesu polegały na zastosowaniu sodu w innej postaci. Stosowano np. sód w postaci proszku lub bardzo drobnych kulistych ziarenek. [podobne: mrówka świebodzin , mrówka tarnów gazetka , kubik betonu cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena mrówka świebodzin mrówka tarnów gazetka