Szczególne typy polaczen

Szczególne typy połączeń. Przy obciążeniu osiowym, lub niewiele odbiegającym od osiowego, stosować można z powodzeniem połączenia, w których jedynym środkiem łączącym elementy jest wypełniająca styk zaprawa. Ten rodzaj styków wykonuje się w ten sposób, że na obwodzie dolnego odcinka słupa umieszcza się uszczelnienie, następnie montuje górny odcinek słupa, a z kolei siecią odpowiednich kanalików doprowadza do styku zaprawę. Dla łatwiejszego montażu można stosować trzpienie kierujące przy czym jest wskazane, by trzpienie te miały różną wysokość, gdyż ułatwia to samonaprowadzanie elementów w trakcie montażu. Złącze na wpust, może przenosić także niewielkie momenty. Przedstawione sposoby rozwiązania połączeń nie wyczerpują oczywiście wszystkich stosowanych typów. Jedno z takich rzadko stosowanych, a godnych rozważenia połączeń to umieszczone na końcach wystających ze słupa prętów nakrętki pozwalają na jego bardzo precyzy jne ustawienie, a założony następnie spaw pozwala uzyskać pełną ciągłość słupa. Przestrzeń między krawędziami słupów należy następnie wypełnić odpowiedniej wytrzymałości betonem. [więcej w: mrówka tarnów gazetka, strefy przemarzania gruntu w polsce, kubik betonu cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena mrówka tarnów gazetka strefy przemarzania gruntu w polsce