Szczególnego rodzaju katalizatorem jest sód

Szczególnego rodzaju katalizatorem jest sód. W wypadku olefin najlepszymi katalizatorami są chlorki boru, glinu, tytanu itp. Proces polimeryzacji ulega przyśpieszeniu pod wpływem ciepła, światła oraz w pewnych wypadkach pod działaniem ciśnienia, szczególnie, jeżeli proces jest prowadzony w fazie gazowej. Najszerzej stosowanymi katalizatorami przy polimeryzacji prowadzonej na skalę techniczną są nadsiarczany metali alkalicznych. Najczynniejszym katalizatorem znanym do chwili obecnej jest prawdopodobnie wodoronadtlenek kumenu, umożliwiający skrócenie obecnie stosowanego czasu polimeryzacji do jednej szesnastej oraz prowadzenie procesu w temperaturze 4,50C. Trudności w kontrolowaniu procesu. Dwuolefiny są związkami niezwykle reaktywnymi, dzięki czemu proces polimeryzacji przebiega łatwo, a w niektórych wypadkach nawet samorzutnie. Ma to jednak również ujemną stronę, gdyż równie łatwo proces może przebiegać w niepożądanym kierunku. Zamiast polimerów o łańcuchach prostych mogą tworzyć się polimery, których cząsteczki uległy cyklizacji lub rozgałęzieniu, albo mogą się tworzyć wiązania poprzeczne; w rezultacie nie otrzymamy cząsteczek liniowych, lecz cząsteczki dwuwymiarowe lub trójwymiarowe. Brak kontroli nad tymi procesami może spowodować, że otrzymane produkty nie będą posiadały pożądanych własności. [podobne: olx krotoszyn , strefy przemarzania gruntu w polsce , archiwum allegro 2013 ]

Powiązane tematy z artykułem: archiwum allegro 2013 olx krotoszyn strefy przemarzania gruntu w polsce