Tynkarz wykonuje gladz scian w pomieszczeniu

Tynkarz wykonuje gładź ścian w pomieszczeniu L 11. Podręczny wbija i mocuje listwy w pomieszczeniu II oraz przygotowuje zaprawę I. 12. Tynkarz zaciera sufit i ściany w pomieszczeniu I oraz obrabia fasety, 13. Podręczny wykonuje obrzutkę ścian ·w pomieszczeniu II oraz przygotowuje zaprawę. Z chwilą ukończenia gładzi (zatarcia) sufitu i ścian przez tynkarza podręczny opuszcza skrzynie w pomieszczeniu I, oczyszcza rusztowania z zaprawy w celu ponownego jej użycia (pomieszczenie I); w tym samym czasie zespół ciesielski usuwa lub opuszcza oczyszczone rusztowanie w pomieszczeniu I. 14. Tynkarz wykonuje narzut na suficie w pomieszczeniu II. 15. Podręczny kończy obrzutkę w pomieszczeniu II i rozpoczyna obrzutkę dołu ścian w pomieszczeniu L 16. Tynkarz rozpoczyna narzut na ścianę w pomieszczeniu II. 17. Podręczny zakańcza obrzutkę dołu ścian w pomieszczeniu I, po czym pomaga tynkarzowi przy wykonywaniu narzutu na ścianę w pomieszczeniu II. 18. Tynkarz wykonuje gładź na suficie oraz na ścianach w pomieszczeniu II. 19. Podręczny rozpoczyna narzut dołu ścian w pomieszczeniu 1 oraz przygotowuje zaprawę. [przypisy: mrówka tarnów gazetka, strefy przemarzania, kubik betonu cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena mrówka tarnów gazetka strefy przemarzania