W 24 godziny po wykonaniu zlacza gwarantuje ono przeniesienie 100% sily osiowej i 70% momentów zginajacych obliczonych jak dla slupa nielaczonego

W 24 godziny po wykonaniu złącza gwarantuję ono przeniesienie 100% siły osiowej i 70% momentów zginających obliczonych jak dla słupa niełączonego. W rozwiązaniu tym wymaga się, aby wytrzymałość betonu wynosiła, co najmniej 300 kG/cm2, a pole powierzchni przekroju słupa wynosiło 0,02-0,35 m2. Stosuje się stal żebrowaną klasy A-III, której ilość nie powinna przekraczać 3% przekroju betonu. Wypełniająca otwory zaprawa z cementu portlandzkiego marki 350 powinna wykazywać wytrzymałość350 kG/cm2 po 24 godzinach i 600 kG/cm2 po 28 dniach. W zasadzie ten sam mechanizm pracy ustroju występuje w złączu na wpust stosowanym w NRD. W złączu tym kształtuje się końce słupów w postaci trzpienia i wpustu, a po zmontowaniu szczelinę Wypełnia się zaprawą pod ciśnieniem. Wymaga się, aby łączone elementy miały wytrzymałość, co najmniej 200 kG/cm2, zaś wypełniająca złącze zaprawa – 300 kG/cm2. Omawiany typ złącza jest zdolny do przenoszenia sił ciskających, zginających, rozciągających i skręcających. Po osiągnięciu przez zaprawę wypełniającą wytrzymałości 200 kG/cm2, złącze może przenieść 60% obliczeniowej siły osiowej i 40% obliczeniowego momentu zginającego. Jako dodatki przyspieszające twardnienie mogą być stosowane: K2Cr04 w ilości 1% lub Ca Clz w ilości 0,5% wraz z MgSiF6 w ilości (0,3+0,5)% w stosunku do wagi cementu. Należy przyjmować stosunek wodno cementowy w/c = 0,25. [więcej w: stolik kawowy allegro, mrówka świdnica, strefy przemarzania gruntu w polsce ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka świdnica stolik kawowy allegro strefy przemarzania gruntu w polsce