Zaprawa uzupelniajaca nie ma w tych polaczeniach znaczenia konstrukcyjnego

Zaprawa uzupełniająca nie ma w tych połączeniach znaczenia konstrukcyjnego. Pomagają one w montażu, ale potem należy je usunąć. Przy większych siłach w słupach, w których wpływ smukłości słupa na jego wymiary poprzeczne jest mały, należy jak najmniej osłabiać przekrój słupa w złączu, stąd tendencja do umieszczania zbrojenia łączonego w styku w specjalnych wgłębieniach niszach. Nisze umieszczane są w narożach, a w miarę potrzeb także w bocznych ścianach słupa. Wielkość niszy uzależniona jest od sposobu połączenia prętów. Dążąc do ograniczenia zmniejszania pola powierzchni przekroju słupa w styku często łączy się pręty przez różnego rodzaju spawanie czołowe, np. spaw wykonany w formie w wannie miedzianej lub grafitowej. Należy jednak pamiętać że spaw czołowy powoduje obliczeniowe obniżenie nośności łączonego pręta w przekroju połączenia. Ciekawą propozycję odmiany tej koncepcji przedstawiono gdzie powierzchnie stykow e odpowiednio sfalowano. Ten rodzaj kształtowania powierzchni stykowych jest pewnym utrudnieniem technologicznym nieznajdującym uzasadnienia w podniesieniu nośności złącza, dlatego tez nie znalazł szerszego zastosowania. Przy spawach czołowych wymagana jest znaczna dokładność usytuowania prętów. [hasła pokrewne: mrówka suwałki, rodzaje rolet zewnętrznych, pstrąg z piekarnika bez folii ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki pstrąg z piekarnika bez folii rodzaje rolet zewnętrznych