Zero noniusza

Zero noniusza jest jednocześnie zerem ramki, ponieważ przy zsuniętych (złączonych) ramionach przyrządu zero noniusza odpowiada zerowej kresce zasadniczej skali, a każda następna kreska noniusza nie pokrywa się z kreskami skali zasadniczej z wyjątkiem ostatniej kreski dziesiątej, która się pokrywa z dziewiątą kreską liniału. Przy tym pierwsza kreska noniusza nie dojdzie do pierwszej kreski skali na odległość 0,1 mm, druga na 0. ,2 mm itd. Jeżeli odległość pomiędzy ramionami suwmiarki zawarta jest między 78 a 79 mm, to w razie braku morriusza wielkość odcinka wypadłoby ocenić na oko i dodać ją do odczytu 78 mm. Gdy przyrząd zaopatrzony jest w noniusz należy wyszukać kreskę noniusza, która pokrywa się z którą bądź kreską skald zasadniczej. W przykładzie przytoczonym tą kreską jest czwarta, co wynosi 4 X 0. ,1 = 0. ,4 mm. Wielkość tę należy dodać do odczytu ze skali zasadniczej. W ten sposób wynik pomiaru wyniesie 78 + 0. ,4 = 78,4 mm. [więcej w: mrówka świebodzin, strefy przemarzania gruntu w polsce, mrówka suwałki ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki mrówka świebodzin strefy przemarzania gruntu w polsce