Najwieksza niedokladnosc

Różnica między największym wymiarem granicznym a wymiarem nominalnym nazywa się odchyłką górną, różnica zaś między wymiarem nominalnym a najmniejszym wymiarem granicznym nazywa się odchyłką dolną. Tolerancja dokładności wykonania przedstawia się jako różnica między największym a najmniejszym wymiarem. Pasowania: a. ruchowe, b. sporem granicznym . W ten sposób, wymiar rzeczywisty, jaki powinien mieć element po obróbce, może być równy albo największemu, albo najmniejszemu wymiarowi, albo też może być zawarty między nimi. Największa niedokładność, jaką można dopuścić przy wykonaniu, nie może przekraczać wielkości tolerancji. Jeżeli na rysunku nie jest wskazana tolerancja dokładności wykonania, to taki wymiar nazywa się swobodnym. Do tego rodzaju elementów, wykonywanych według wymiarów swobodnych, należą odlewy lub wyroby wytłaczane, nie przeznaczone do dalszej obróbki na tokarkach lub sposobem ślusarskim. [więcej w: pasjans agnes, rodzaje rolet zewnętrznych, kalkulator przenikalności cieplnej ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikalności cieplnej pasjans agnes rodzaje rolet zewnętrznych