Obciazenia te przejmuje zbrojenie wykonane w postaci kilku siatek spawanych lub zgrzewanych

Obciążenia te przejmuje zbrojenie wykonane w postaci kilku siatek spawanych lub zgrzewanych. Stosuje się w takich przypadkach siatki z prętów 04,5-8 o oczkach o długości boku 60-90 mm, rozstawionych co 60-80 mm. Na zewnątrz styk jest zakrywany zaprawą na siatce. Jak łatwo się zorientować, takie połączenie stosować można wyłącznie wtedy, gdy istnieje pewność, że na żadnej krawędzi styku nie pojawi się rozciąganie. Pozostałe dwie koncepcje połączenia zasadniczo się nie różnią. W obu koniec słupa jest opasany opaską stalową z blachy płaskiej lub kątownika, do której dospawane są pręty nośne słupa. Połączenia opasek dokonuje się albo przez spaw bezpośredni, albo przez spaw za pośrednictwem pręta wstawionego w szczelinę lub częściej za pośrednictwem nakładek. Ze względów tradycyjnych stosowana jest najczęściej opaska z kątownika, jakkolwiek prawidłowo skonstruowana opaska z blachy jest wystarczająca a ponadto lżejsza i tańsza. Opaska z blachy pozwala także na skontrolowanie wykonania prefabrykatu w części przystykowej. W przypadku opaski z kątownika często przykrytego blachą centrującą zdarza się, przy nieprawidłowym wykonaniu, że czoło słupa wewnątrz opaski nie zostanie całkowicie wypełnione betonem. [przypisy: rodzaje rolet zewnętrznych, strefy przemarzania w polsce, kalkulator współczynnika przenikania ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator współczynnika przenikania ciepła rodzaje rolet zewnętrznych strefy przemarzania w polsce