Polaczenia pretów zbrojeniowych przez zespawanie o wiele czesciej niz zelbetowe polaczenia na zaklad stosowane sa zelbetowe polaczenia o wkladkach spawanych

Połączenia prętów zbrojeniowych przez zespawanie o wiele częściej niż żelbetowe połączenia na zakład stosowane są żelbetowe połączenia o wkładkach spawanych. Wprowadzenie spawania jest z jednej strony utrudnieniem technologicznym, z drugiej pozwala od razu (po zaspawania prętów) zwolnić urządzenia montażowe i o wiele wcześniej dopuścić pewne obciążenia. Przykład połączenia żelbetowego o zbrojeniu spawanym połączenie to jest właściwie odmianą omawianego uprzednio połączenia żelbetowego na montażu o wytrzymałości, co najmniej 300 kG/cm2 zakład. Charakterystyczną cechą dla tego rozwiązania jest wypełnienie rury dystansowej betonem, a tym samym zarówno wciągnięcie rury do pełnej współpracy, jak i wykorzystanie całkowitego przekroju słupa brutto. Jeżeli wymiary słupów dobierane są z uwagi na momenty zginające, które ze względu na ograniczoną powierzchnię czopa mają zastosowanie raczej przy niewielkich siłach osiowych. W poł ączeniach tego typu bo czopa wynosi zwykle 1/3 7-1/2 boku słupa. Powierzchnie stykowe z uwagi na działanie sił skoncentrowanych zbroi się kilkoma warstwami siatek. Stosowanie płytek centrujących nie jest konieczne i nie zwiększa nośności złącza, jakkolwiek nieco upraszcza montaż. Wystarczające jest oparcie czysto żelbetowego czopa na warstwie zaprawy wyrównującej z zastosowaniem płytki dystansowej. [patrz też: strefy przemarzania gruntu w polsce, pstrąg z piekarnika bez folii, stolik kawowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: pstrąg z piekarnika bez folii stolik kawowy allegro strefy przemarzania gruntu w polsce