Polimeryzacja izoprenu w temperaturach podwyzszonych

Polimeryzacja izoprenu w temperaturach podwyższonych daje znacznie większe ilości oleistych dimerów, aniżeli polimeryzacja dwumetylobutadienu w podobnych warunkach. W temperaturze 14 oC ilość oleistego produktu jest trzykrotnie większa niż kauczuku. Ogólnie biorąc wyniki z termicznej polimeryzacji izoprenu i dwumetylobutadienu nie były zadowalające. Katalizatory. Katalizatory znalazły zastosowanie prawie w każdej metodzie produkcji kuczuku syntetycznego i odgrywają dużą rolę. Na stopień i kierunek ich działania wpływają następujące czynniki: a. skład katalizatora, b. sposób jego sporządzania, c. kształt i wielkość jego cząstek, d. ilość użytego katalizatora, e. aktywność katalizatora. Jako katalizatory stosowane są przeważnie związki utleniające, jak: nadtlenek benzoilu, nadtlenek wodoru, nadsiarczany itp. [podobne: strefy przemarzania w polsce , kalkulator przenikalności cieplnej , stolik kawowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikalności cieplnej stolik kawowy allegro strefy przemarzania w polsce