Prety podluzne nalezy zakanczac w odleglosci 15 mm od czola prefabrykatu

Pręty podłużne należy zakańczać w odległości 15 mm od czoła prefabrykatu. Połączenia przegubowe mimo swoich bezsprzecznych zalet statycznych niosą ze sobą pewne utrudnienia montażowe. Zachodzi bowiem konieczność montażowej stabilizacji położenia słupa aż do momentu zakończenia wykonywania stropu ponad złączem, który to strop zapewnia dopiero niezmienność położenia słupa. W ramach Unifikacji Regionalnej Gdańskiej zaprojektowano w GBPBP połączenie kombinowane przegubowe, zdolne jednak do przenoszenia niewielkich momentów w fazie montażu. Dotyczy ono ciężkich ustrojów szkieletowych o obciążeniu p 0,75 T/m2 i rozpiętości przekraczającej 9,0 m. W zasadzie siły przenoszone są przez bezpośredni docisk. Momenty montażowe przenoszą zakotwienia śrubowe montowane wraz z ustawieniem słupa. W tym celu przed zmontowaniem słupa należy do znajdujących się na wewnętrznych narożach kątowników przyspawać blachy zaś w nad betonie rygla umieści ć śruby kotwiące. Zamocowanie montażowe słupa polega na nałożeniu na śruby kotwiące kątownika i dokręceniu nakrętek. Należy zwrócić uwagę, że wielkość przenoszonych przez połączenie momentów jest ograniczona z uwagi na małe ramię sił wewnętrznych (pionowe kątowniki przyspawane są do zbrojenia gałęzi od strony osi słupa). [patrz też: mrówka świebodzice, mrówka suwałki, rodzaje rolet zewnętrznych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki mrówka świebodzice rodzaje rolet zewnętrznych