Sposób korzystania z przyrzadu

W celu zmierzenia kąta należy górną krawędź przymiaru przyłożyć do jednej strony kąta, obracając zaś linia doprowadzić go do pokrycia się z drugą -stroną kąta, wówczas położenie ryski wskaże wymiar kąta w stopniach. Do przymiaru jest przymocowany przyrząd do wyznaczania środka koła i kątownik z poziomnicą. Sposób korzystania z przyrządu. Przy objęciu wałka szczękami przyrządu krawędź przymiaru pokrywa się ze średnicą przekroju wałka. Obliczywszy wg przymiaru liczbę milimetrów odpowiadającą średnicy wałka i dzieląc tę liczbę na połowę można zaznaczyć środek przekroju wałka. Za pomocą kątownika z poziomnicą można zmierzyć lub wykreślić (naznaczyć) kąty w 45° i w 90° albo też naznaczać linie pod tymi kątami przy trasowaniu. Przy sprawdzaniu kątów zewnętrznych i wewnętrznych w wyrobach korzysta się również z kątowników zwykłych. [więcej w: kalkulator współczynnika przenikania ciepła, archiwum allegro 2013, mrówka świebodzin ]

Powiązane tematy z artykułem: archiwum allegro 2013 kalkulator współczynnika przenikania ciepła mrówka świebodzin