Sposoby wykonania robót tynkowych

Sposoby wykonania robót tynkowych 11. 1. Uzasadnienie korzyści zespołowego systemu tynkowania W okresie gospodarki kapitalistycznej i w pierwszych latach naszej odbudowy po zniszczeniach wojennych roboty tynkowe wykonywane były tylko indywidualnie, tzn. że wszystkie czynności wchodzące w zakres robót tynkowych wykonywał tynkarz, a rola pomocnika tynkarskiego ograniczała się do przygotowywania i podawania zaprawy. Przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w 1949 r. na szeroką skalę obserwacje robót tynkowych z podziałem na wykonanie poszczególnych faz tynkowania oraz doświadczenia przodujących tynkarzy wykazały jasno, że przy tynkowaniu występuje wiele takich czynności, które nie wymagają kwalifikacji i umiejętności właściwych dla wyszkolonego tynkarza, lecz mogą być z powodzeniem wykonywane przez przyuczonego, a nawet niewykwalifikowanego robotnika. [więcej w: pasjans agnes, strefy przemarzania gruntu w polsce, rodzaje rolet zewnętrznych ]

Powiązane tematy z artykułem: pasjans agnes rodzaje rolet zewnętrznych strefy przemarzania gruntu w polsce