Stosowac mozna wtedy polaczenia z plytka centrujaca

Stosować można wtedy połączenia z płytką centrującą. Płyty czołowe stosowane w tym rozwiązaniu mają zwykle grubość 12-14 mm, a płytka centrująca 3-5 mm. Zakotwienie płyty czołowej stanowią co najmniej 4 pręty o średnicy d dl (dl – średnica zbrojenia nośnego słupa). Płytka centrująca powinna mieć wymiary nie większe z tym, że najczęściej stosowane są płytki o wymiarach l/3b X1/3h. Przy dużych siłach stosowane są też połączenia przegubowe walcowe pozwalające na swobodny obrót w jednym kierunku lub sferyczne zapewniające swobodę obrotu w obu kierunkach. Połączenie takie konstruuje się w ten sposób, aby promień części wewnętrznej 1 był mniejszy niż promień części zewnętrznej 2: 1 < 2. Przyjmuje się, że 1 = (1,2-1,5)h, 2 = (0,05-1,08)1 Dla wzmocnienia strefy docisku słupa układa się w nim poprzeczne siatki zgrzewane na długości (10+20)d, ale nie mniejszej niż 200-400 mm. Siatki zaleca się w tym przypadku z prętów 04,5 - 8 mm, o oczkach 50 x 50 mm lub nieco większych rozstawianych w odległości co 50-80 mm. Liczba siatek nie powinna być mniejsza niż 4, przy czym pierwszą siatkę umieszczać należy tuż przy styku. [przypisy: pstrąg z piekarnika bez folii, olx kołobrzeg, kalkulator przenikalności cieplnej ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikalności cieplnej olx kołobrzeg pstrąg z piekarnika bez folii